Nu ook verlichtingstechnieken bij oude duiven?

Dat mijn artikel “Verlichte Despoten” voor een ommekeer in het spel met de jonge duiven heeft gezorgd is wel zeker. Kent u dit artikel niet of wilt u uw geheugen nog eens opfrissen dan wil ik u zeker aanraden dit artikel nog eens aandachtig te bestuderen. Het is nog niet te laat om er dit jaar al met succes gebruik van te maken. Typ: verlichte despoten in onze zoekmachine en u kunt het nog een keer herlezen.

Na het verschijnen van dit spraakmakende artikel schoten de jonge duiven specialisten als paddestoelen uit de grond in het seizoen 2002 en niet verwonderlijk was dat het allemaal lezers van Winning Magazine waren... Seizoen 2003 kwam en plots waren er met de oude duiven liefhebbers te vinden die vergelijkbare, overheersende uitslagen realiseerden. Opvallende namen in deze nieuwe categorie waren Gerard Koopman en Bas & Gerard Verkerk. En er zijn er natuurlijk nog meer, maar de twee namen zojuist genoemd schieten er natuurlijk wel uit gezien hun spraakmakende prestaties in het afgelopen seizoen.

In het NPOrgaan van vorige week hebben we kunnen lezen dat alle dopingcontroles, ook bij de grote jongens zoals Koopman en Verkerk negatief waren. Nu kun je steggelen of de dopingcontroles van de NPO wel of niet van deze tijd zijn, maar als ik Koopman of Verkerk heette dan zou ik me bedienen van een methode waar ik niet mee tegen de lamp zou lopen. En ik ben er zeker van dat ze dit ook doen. Daarnaast ben ik er bijna zeker van dat ze zich als fullprofs van nog andere zaken bedienen, maar daar heb ik me nooit mee bezig gehouden en kan u daarover niet informeren. Of ik dit zou hebben gedaan als ik wel op de hoogte was is een ander verhaal, maar ik zou het niet voor u opgeschreven hebben daar kent u me lang genoeg voor.

In mijn tijd toen ik jarenlang de enige was die zijn jonge duiven verlichtte, waren de andere liefhebbers nog druk aan het druppelen. Toen dat op alle gebied de spuigaten uitliep kwam er al snel een dopingreglement tot stand en werd er stiekem doorgedruppeld in de hoop dat de dopingcontroleurs de deur voorbij liepen. En gebeurde dat niet dat kwam het tot rechtszaken waarbij de NPO vaak aan het kortste eind trok. Maar toen het dopingreglement goed was dicht getimmerd werd er uitgezien naar andere methodes. En toen kwam dat spraakmakende artikel “Verlichte despoten” in Winning Magazine.

De basis van het verlichtingssysteem á la van Breemen is:

-eerst het metabole systeem van de postduif vertragen door te verduisteren;
-dan het metabole systeem versnellen door het intensiveren van licht en lichtduur.

Als ik naar de uitslagen van Koopman en Verkerk in het voorseizoen kijk dan zijn die redelijk tot goed te noemen, maar niet echt super opvallend zoals hun uitslagen op de dagfond en midfond. Tot een á twee weken voor de eerste dagfond vlucht; dan is het of er plotseling een knop wordt omgezet en de concurrentie wordt vervolgens verpletterd. Het heeft er alle schijn van dat mijn verlichtingssysteem ook bij de oude duiven zijn intrede heeft gedaan.

Dat plotselinge super presteren van de ene week op de andere komt mij zeer bekend voor. Vaak kon ik dat niet waar maken vanwege de zeer korte afstanden met de jonge duiven, de vluchtsnelheid en de dan nog afwezige motivatie van de ongepaarde jonge duiven. Maar uitslagen van 1 t/m 50 in de Kring tegen 6000 duiven kwamen voor. Op papier krijgen was iets anders…. Maar met oude duiven in een systeem gebracht (weduwschap, trainen, lappen, voeren etc) zijn dergelijke uitslagen zeker mogelijk. Veel beter nog dan bij jonge duiven.

Uit eigen ervaring weet ik dat mijn verlichtingsmethode goed is voor 6 weken sterk spel. In die periode vielen vluchten met twee nachten mand. Vanaf het moment dat Afdeling 7 het niet zo nauw meer nam met het verzorgen van de duiven, ben ik geswitcht naar de navluchten en heb ik gemerkt dat met alleen maar vluchten van 1 nacht mand je 8 weken zeker goed kon spelen op het systeem.

Maar Verkerk en Koopman spelen dagfond en dat zou betekenen dat het systeem voor hen goed zou kunnen werken van ongeveer 20 mei tot en met de eerste week van juli. En als we naar Koopman kijken dan komt dit uit, want hij korfde niet in voor de laatste dagfond vlucht. Wij en hij kunnen allerlei uitvluchten verzinnen, maar feit is dat het verlichten de rui van de slagpennen versnelt en dat als de 4e pen eruit is dan is het verhaal gewoon over voor topuitslagen. Voor mij de verklaring waarom Koopman niet meer inkorfde. Kijken we naar de prestaties van Verkerk over de afgelopen seizoenen dan zien we die niet verzwakken in de juli maand. De verklaring zou kunnen zijn dat Verkerk die het systeem al langer zou volgen het verder geperfectioneerd heeft of met meerdere ploegen werkt. Gesteld dat zij zich niet bedienen van “andere” methoden die de rui vertragen.

Jammer is eigenlijk dat je van lezers geen feedback krijgt als ze goed zijn geweest met iets wat je ze aan de hand hebt gedaan… Maar ik vrees dat dit inherent is aan de conservatieve duivensport waar succesvolle beoefenaars een goed leven hebben vanwege de verkoop van duiven…

Als je dus een systeem zult moeten perfectioneren dan zul je moeten kijken waar er winst gehaald kan worden. De winst zit in de gevolgde methode in het voorseizoen en in de manier van verlichten. De winst is de rui zodanig te beďnvloeden dat  je het seizoen met goed gevolg kunt afmaken.

Hoe zou ik het doen?

Bekend is dat als je de vliegduiven rond Kerstmis koppelt en de jongen met een dag of 14-16 samen met de duivinnen speent, dat dit de rui vertraagt. Koppel je duiven in het voorjaar dan valt geheid de eerste pen met het tweede koppel eieren in het nest. Het is een teken van gezondheid, maar het beperkt de periode die je goed kunt spelen.

Ik zou dus rond Kerstmis koppelen om de duiven te laten wennen aan het hok, de bak en alles daaromheen. Zodra de jongen helemaal voor zichzelf konden zorgen zou ik al beginnen met verduisteren. Dan praat ik over half februari. Voor het seizoen zou ik de vliegduiven niet meer voor de tweede keer op eieren laten komen omdat dit de rui versnelt. De tijden die ik zou hanteren voor het verduisteren zou ik houden op 17:00-08:00 uur. Andere tijden zijn uiteraard ook mogelijk, maar een kwestie van experimenteren wat het beste werkt.

Natuurlijk wil je ook nog een beetje presteren met je duiven en bekend is natuurlijk dat het verduisteren het metabole systeem vertraagt en dat dit nu niet bevorderlijk is voor topprestaties. Dus zul je de duiven extra moeten motiveren. Hoe?

Als het weer het toe liet dan zou ik regelmatig met de duiven op pad gaan. Zeker 3 keer in de week. Duiven met een vertraagd metabool systeem vetten gemakkelijk aan. Wil je goed presteren met duiven dan moeten ze goed op gewicht zijn. Dit is wat ik met extra lapvluchtjes zou willen bereiken. Meer vluchtritme dus.

In het midden van de week, bij voorkeur op dinsdagmiddag, zou ik de duiven samen laten na de training. Zeker voor een vol uur. Kwestie ze extra te motiveren en het systeem herkenbaar te houden. Ook bereik je er mee dat de duivinnen beter met hun doffers gepaard blijven. Op vrijdag met inkorven zou ik ze ook langer tonen dan normaal. Dit motiveert ook extra. Dan de zaterdag. Na thuiskomst zou ik ze veel langer dan normaal bij elkaar laten. De winst die je moet zien te boeken is als je verduistert; extra motiveren en trainen d.m.v. africhtingsvluchtjes. Dit is veel werk en helaas denk ik weg gelegd voor de grotere melkers die over extra vrije tijd of een verzorger beschikken. Verschil blijft er toch hoe u het ook wendt of keert…

Dan dien je dus de start van het verduisteren nauwkeurig te kiezen. Vijf dagen voor het inkorven van de eerstvolgende vlucht zou ik er minimaal mee starten. Dan zijn uiteraard de schakeltijden van de verlichting van enorme invloed. Alsmede de soort van verlichting. Ik zou het houden op een peertje van maximaal 75 watt voor een afdeling van 2 x 2 meter. TL verlichting zou ik niet gebruiken omdat duiven hiervan geflipt worden op den duur vanwege de 50 schakelingen per seconde. Pas als u elektronische schakelingen gebruikt is dit over, maar de lichtintensiteit hiervan is denkelijk teveel van het goede. Met een gewoon peertje moet het ook mogelijk zijn.

De tijden. Tja een kwestie van experimenteren. Als ik het langer vol zou willen houden dan zou ik twee periodes hanteren. Ik zou de totale periode van 20 mei – 20 juli in twee stukken verdelen:

-van 20 mei tot 20 juni zou ik tot 22 uur verlichten en starten om half zes;
-van 20 juni tot 20 juli zou ik tot 23 uur verlichten en starten om half vijf.

Met mijn systeem heb ik in de morgen verlicht tot half tien en ben in de middag begonnen om half vier. Hier zou ik ook iets qua tijden aanpassen. Ik zou in de morgen om 8 uur uitschakelen en in de avond om 18 uur beginnen na de training.

Zo zou ik het doen om te beginnen als ik het systeem zou willen uitproberen. Zaak is natuurlijk om ogen en oren open te houden waar het mis gaat en waar winst te behalen valt.