Home > Steven van Breemen over het orientatievermogen > De relatie tussen winterjongen, verduisteren en het Adeno-Coli syndroom

De relatie tussen winterjongen, verduisteren en het Adeno-Coli syndroom

Verduisteren en de opkomst van adeno-coli is te wijten aan een verkeerde tijdsperiode waarin de jongen gekweekt worden. Research heeft aangetoond dat blootstelling aan het meest volledige ultraviolette spectrum van het zonlicht van het allergrootste belang voor dieren is om hun eigen vitamines aan te maken(met name de vitamines A en D). Onder andere dragen genoemde vitamines in belangrijke mate bij tot een optimale calcium balans in het lichaam. Calcium is een van de hoofdbestanddelen ten behoeve van de aanmaak van het beendergestel en vervult een belangrijke functie ten behoeve van het zenuwgestel.

 
Gebrek aan calcium ligt daarom aan de basis van allerlei ziekten en fysieke tekortkomingen. De bekendste is rachitis; jonge duiven die zich niet kunnen oprichten in het nest en waarvan de poten wijd uiteen staan. Dat is zichtbaar. Het onzichtbare gebrek zit van binnen. We noemen dat in de duivensport: te weinig of geen natuurlijke vitaliteit. En bij duiven die daar van "Moeder Natuur" te weinig van hebben meegekregen, die komen al vrij snel in de ziekenboeg terecht.
 
Hoe komt dat?
 
Iedere duivenliefhebber weet dat de jonge duiven die hij kweekt in de maanden april en mei groeien als kool. Daar hoef je als het ware niets aan te doen. Alles gaat vanzelf en 30 eieren in de nesten resulteren in 30 jongen. Hoe komt dat? Als je om je heen kijkt in de natuur dan bemerk je dat vogels in diezelfde periode hun jongen groot brengen. Die periode van het jaar blijkt daar dus uitermate geschikt voor te zijn.
 
Als ik in mijn gedachten 25 jaar terug kijk, dan zie ik dat de duivenliefhebbers van toen in diezelfde periode hun jongen kweekten. Grote verliezen met de jonge duiven was toendertijd een bijna onbekend fenomeen in vergelijking met de huidige tijd. Door het systeem gedwongen zijn we een maand eerder in de tijd gaan starten met ons vluchtprogramma. Daardoor zijn we eerder gaan kweken, want anders kunnen de doffers nooit op de eerste vlucht al op weduwschap staan. En: we zijn aan winterkweek gaan doen. Vanaf halverwege de tachtiger jaren werd het spelsysteem verduisteren gemeengoed. Vindt u het nog onlogisch dat sindsdien het adeno-coli syndroom overal de kop heeft opgestoken? De oorzaak vraagt u? De jonge duiven worden gekweekt in een periode waar de zon ze niet de gelegenheid geeft om een goede natuurlijke vitaliteit te ontwikkelen. Vervolgens huisvesten we ze in een hok dat we zoveel mogelijk verduisteren. Een systeem wat absoluut ten koste gaat van de gezondheid bij de nog in volle ontwikkeling zijnde jonge duif. Zodra ze in een stress situatie terechtkomen, dan steekt de E-coli bacterie onmiddellijk de kop op. En de gevolgen zijn alom bekend. Inmiddels zijn de eerste liefhebbers weer bekeerd tot een normaal systeem zonder verduisteren. En wat zeggen die mannen: de coli is als sneeuw voor de zon verdwenen.

Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen