Home > Het lossingsverhaal > Zicht

Zicht

Voor een optimaal vluchtverloop is helder en goed zicht van groot belang. Het zicht op de vluchtlijn moet minstens 5 kilometer bedragen om een postduivenlossing met succes uit te kunnen voeren. Indien in de verte hoge gebouwen, zoals kerktorens en dergelijke, in een waas of in wolken zijn gehuld, dan moet steeds worden gewacht met lossen. Slecht zicht, luchtvervuiling en eventueel smog, bij ogenschijnlijk goede omstandigheden voor een lossing, zijn vaak het gevolg van inversie. Oppassen is hier dan de enigste boodschap! Lees verder het hoofdstuk over mist en inversie aandachtig door.

 


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen