Home > Het lossingsverhaal > Het checken van de vlieglijn voor de lossing plaatsvindt

Het checken van de vlieglijn voor de lossing plaatsvindt

In de voorafgaande hoofstukken zijn alle weersfenomenen uitgebreid aan de orde geweest en gaan de lossingsverantwoordelijken, goed voorbereid, over tot de praktijk: het checken van de vlieglijn, uiteraard bij voorkeur met behulp van een PC met een internetaansluiting,  waarna bij voldoende groen licht in nauwe samenwerking met  Instituut Wedvlucht Begeleiding en de hoofdconvoyeur het sein tot lossing wordt gegeven.

Doch voordat dat het geval is moeten er een aantal stappen worden gezet op de checklist. De checklist dient als hulpmiddel om u de juiste beslissingen te laten nemen. De links die we de revue laten passeren worden algemeen beschouwd als de beste weerlinks die er op het internet te vinden zijn. Het nemen van een beslissing om duiven te lossen is sinds jaar en dag onderhevig aan het inwinnen van allerhand informatie omtrent het weer. De huidige technologie stelt ons in staat om vrij snel direct over de allerlaatste informatie te beschikken. We hebben tijdens de "cursus" geleerd wat ons te wachten staat als we duiven tijdens bepaalde weersomstandigheden toch lossen. Wat nu volgt is een soort "opfriscursus" die u iedere zaterdagochtend tijdens het vliegseizoen kunt gebruiken voorafgaand aan de lossing van die dag.

De eerste stap die voorafgaande aan de lossing wordt gezet is het bekijken van de satellietbeelden. Hierdoor krijgt de lossingsverantwoordelijke een goed overzicht van het weerbeeld van dat moment en wat er voor de rest van de dag nog komen gaat. Dit kan van invloed zijn om zo snel mogelijk een geschikt lossingstijdstip te kiezen om aldus het slechte weer voor te blijven ofwel om het juiste lossingsmoment te kiezen als al het slechte weer zojuist gepasseerd is. Ook het tegenovergestelde kan waar zijn. Het kan noodzakelijk zijn om een lossing voorlopig nog even uit te stellen totdat het slechte weer over de vluchtlijn heen getrokken is. We raden lossingsverantwoordelijken en liefhebbers aan om voor het vliegseizoen begint over voldoende ervaring te beschikken met betrekking tot het kijken naar satellietbeelden. Aldus verkrijgt men ervaring in zaken zoals hoe lang een slecht weergebied er over doet om een bepaalde afstand af te leggen. Misschien is dit wetenschappelijk geen juiste manier van benaderen, maar deze ervaring is in ieder geval beter dan helemaal geen ervaring. Vervolgens worden de op dat moment van belang zijnde buienradars die zich op de vluchtlijn bevinden bekeken.

Nog niet zo heel erg lang geleden had elke lossingsverantwoordelijke een aantal vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen waren woonachtig op de vluchtlijn welke de duiven, die de lossingsverantwoordelijke onder zijn hoede had, normaal gesproken zouden kiezen. Voorafgaande aan de lossing werden deze vertrouwenspersonen gebeld om zoveel mogelijk informatie over het weer op de vluchtlijn te verkrijgen. Met de komst van het Instituut Wedvlucht Begeleiding werd voor een deel met deze traditie gebroken. Nu met de komst van het Internet en al zijn weerkundige informatie on-line zal dat in de toekomst nog vaker het geval zijn. Toch lijkt het ons raadzaam niet direct met de traditie met het bellen van vertrouwenspersonen te breken. Denkt u er eens aan als alle techniek ons in de steek laat en het Internet totaal down is zoals al eerder is voor gekomen. Of als een bepaald weerfenomeen aan de aandacht van alle weerdetectiesystemen is ontsnapt of zich juist tijdens het laatste halfuur ergens heeft ontwikkeld. Anderzijds zijn de vertrouwenspersonen niet voor niets in vertrouwen genomen voor deze taak. Het zijn veelal goede duivenliefhebbers met een bijzondere kennis en ervaring van het weer op postduivengebied. Heeft u met zo iemand een goede vertrouwensrelatie? Gewoon doorgaan met dat te onderhouden. Als hij u eenmaal per jaar van een zodanig advies voorziet dat een rampvlucht daarmee kan worden voorkomen, dan is het kontakt met een vertrouwenspersoon dat eens te meer waard gebleken.

De volgende stap die de vluchtleider op het internet zet, na het checken van de vluchtlijn is het bekijken van het aktuele weer in de landen die op de vluchtlijn zijn gelegen.

Indien het weer een lossing niet direct toelaat, worden de sites met de korte termijn weersverwachtingen bekeken.

Tenslotte worden de storingen in het  aardmagnetisch veld  op de site van de NOAA bekeken. Helemaal onderin wordt in een staafdiagram de K-factor weergegeven. Zodra die rood is gekleurd kan dat van invloed zijn op het verloop van wedvluchten met postduiven. Een lossing kan zeer problematisch zijn indien dit samengaat met andere weersfenomenen, die negatief van invloed zijn op het orienteringsvermogen van postduiven.

En indien het mocht gebeuren dat een lossing toch wordt uitgesteld, dan bekijkt de vluchtleider alvast de weersvooruitzichten.

Ondertussen heeft de vluchtleider regelmatig kontakt met zijn hoofdconvoyeur op de losplaats en vult hij regelmatig samen met hem de checklist met voorwaarden in, die een lossing met een goed vertrek en verloop dienen te waarborgen. Deze checklist waarbij de weersomstandigheden op de losplaats en het gedrag van de duiven centraal staan, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen